Tiroide bağlı göz hastalığı (Graves oftalmopatisi)

AllAsigmatDiğer Göz HastalıklarıGenelGlokomHipermetropKataraktMiyopRetinaSarı Nokta

Tiroide bağlı göz hastalığı (Graves oftalmopatisi)

 

Graves oftalmopatisi guatr hastalıklarının bir bölümünde görülen, göz tutulumudur. Yaşam kalitesini oldukça düşüren bir durumdur. Öncelikle hastalar gözlerinin görünümünde bir değişiklik olduğunu fark ederler. Bunun öncesinde yanma-batma, gözlerde sulanma, göz hareketlerinde ağrı, kapaklarda ödeme bağlı şişlik, kapak açıklığında artış ve gözlerde öne itilmeler meydana gelir. Bu durum hastayı çok rahatsız eder. Hastalığın özellikle üretken çağda meydana gelmesi kişinin aktivitelerini, iş yaşamını, diğer insanlarla, ailesiyle olan ilişkilerini, olumsuz etkiler.

Kronik bir hastalığınız varsa , sağlıklı bir yaşam sürebilmek için bu hastalıkla ilgili bilgilendirilmeniz gerekir.Hastalık hakkındaki her şey, tedavi seçenekleri , yapılması ve yapılmaması gerekenleri öğrenmek önemlidir.

Tiroid oftalmopatisi için risk faktörleri:

  • Cinsiyet: Tiroid hastalığı kadınlarda daha çok görülmekle birlikte tiroid oftalmopatisi erkeklerde daha sık olur.
  • Stres
  • Doğum sonrası period
  • Genetik yatkınlık
  • Sigara kullanımı: Graves Oftalmopati gelişme riskini artırır. Bu nedenle bu hastaların kesinlikle sigara kullanmaması gereklidir.
  • Diyabet

Graves Oftalmopatisi Kliniği

Graves oftalmopatisinin 6 evresi vardır. İlk evrelerde gözlerde yanma, batma sulanma, kapaklarda açılma görülürken 3. evreden itibaren gözlerde öne doğru itilme, daha sonra çift görme ve son evrede de görme sinirine bası nedeniyle görme alanı hasarı izlenir.

Hastalık belirli dönemlerde aktif hale geçerek yukarıdaki belirtilerde hızlı bir artış olur.Bu dönemlerde hastalığın mutlaka tedavi edilmesi gereklidir. Tiroid bezinin alınması gerekebilir. Tiroid bezi hastalığın aktif döneminde değil, inaktif döneminde alınmalıdır. Çünkü aktif dönemde alınırsa göz bulguları daha da artabilir.

Tedavi açısından hastalığın aktif veya aktif olmayan dönemde olması önemlidir. Bu nedenle endokrinolog ile göz doktorunun bazı tedavilere birlikte karar vermesi gerekir.

Tedavide sistemik kortikosteroidler kullanılır. Pulse steroid olarak adlandırılan, damardan yüksek doz kortizon kullanımının hem yan etkileri daha azdır, hem de daha etkilidir.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *