Göz içi basıncı değişimleri

AllAsigmatDiğer Göz HastalıklarıGenelGlokomHipermetropKataraktMiyopRetinaSarı Nokta
Göz içi basıncı değişimleri

Yüksek göz içi basıncı glokomun progresyonundaki en önemli risk faktörüdür. Glokom tedavisinde kullanılan basınç düşürücü ilaçlar ile hastanın hedef basıncına ulaşmaya çalışılmaktadır. Ancak gün içinde fizyolojik veya patolojik bazı etmenler göz içi basıncında dalgalanmalara neden olabilmektedir. Fizyolojik olarak sabah kalktığımızda en yüksek göz içi basıncına ulaşırız, uyurken ise bu değer en düşük seviyeye iner. Yemek, egzersiz ve su içimi de gün içi göz içi basınç değişimlerine neden olabilmektedir.

Glokomlu hastaların bazılarında muayene esnasında ölçülen göz içi basınçları hedeflenen basınç aralığında olmasına rağmen hastalığında kötüleşme gözlenmektedir. Bunun nedeni gün içi basınç değişimleri olabilir. Glokomlu kişilerde, fizyolojik gün içi basınç değişikliklerinden daha büyük miktarlarda ve oranlarda basınç değişimleri olabildiği çeşitli çalışmalarda gösterilmiştir.

İlaçların gün içi basınç dalgalanmalarını azalttığına dair çeşitli karşılaştırmalı çalışmalar bulunmaktadır. Ancak “A” ve “B” ilaçlarının karşılaştırıldığı farklı çalışmalardaki sonuçların çelişkili olması kanıta dayalı tıp verileri ile bakıldığında belirli bir ilacın en iyi stabilizasyon yaptığına dair kanıt bulmamızı güçleştirmektedir.

Glokom cerrahileri sonrasında göz içi basınç dalgalanmalarının azaldığına dair yayınlar olmasına rağmen, yeterli sayıda farklı araştırmacı tarafından doğrulanmamıştır. Ancak ilaçlara göre daha stabil bir değer elde edilebildiği düşünülmektedir.

Gün içi basınç değişiklikleri olabildiği gibi dönemsel basınç farkları yaratabilen glokom tipleri de vardır;

– Eksfoliatif glokom
– Üveitik glokom
– Pigmenter glokom
– İntermittan açı kapanması glokomu

Bu glokom tedavilerinde uygulanabilecek profilaktik ilaç tedavileri ani göz içi basınç yükselmelerine yetersiz kalmaktadır. Glokom cerrahilerinin bu tiplerde tedavi protokollerinin önüne alınması uygun olacaktır.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *