Glokom olma olasılığı yüksek kişiler kimlerdir ?

AllAsigmatDiğer Göz HastalıklarıGenelGlokomHipermetropKataraktMiyopRetinaSarı Nokta
 1. Göz basıncı yüksek kişiler
 2. 45 yaşının üzerinde olanlar
 3. Ailesinde glokomlu yakınları bulunanlar
 4. Şeker hastaları
 5. Yüksek numara gözlük takanlar (aşırı miyop ve hipermetroplar)
 6. Gözüne darbe alanlar
 7. Uzun süre kortizon kullananlar
 8. Vücut tansiyonu yüksek olanlar
 9. Vücut tansiyonu aşırı düşük olanlar
 10. Gece hipertansiyon ilacı kullananlar
 11. Gözlerinde saydam kısımları (kornea) ince olanlar
 12. Herhangi bir göz ameliyatı geçirenler

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *