Genellikle künt travmalardan sonra ortaya çıksa da glokom cerrahilerinden (özellikle trabekülektomi) sonra da görülebilir. Silier cismin meridyonel liflerinin sklera mahmuzundan ayrılması ile ortaya çıkmaktadır. Ön kamaradan suprakoroidal alana sıvı drenajı gelişmekte ve hipotoni ile seyretmektedir.

Trabekülektomi esnasında sklera mahmuzunun kesilmesi veya zedelenmesi hadisenin nedenidir.

Genellikle tanısında gecikme yaşanır ve diğer hipotoni nedenleriyle karıştırılır.

Bleb kaçağı ve/veya koroid dekolmanı olmayan hipotoni olgularında akla gelmelidir.

Gonyoskopi yapıldığında trabekülektomi bölgesinde sklera mahmuzunun bulunduğu bölgede bir göçme, geriye gitme ve bölgedeki açının geniş olması tanı koydurucudur. Ultrason veya ön segment oct’sinde suprakoroidal alanda sıvı göllenmesinin görülmesi tanıyı destekler.

Hipotoninin yarattığı, hipotoni makulopatisi ve optik sinir ödemi gelişebilir. Uzun dönemde katarakt oluşacaktır.

Tedavide açıklığın boyutu belirleyici olacaktır. Başlangıçta ve küçük yarıklarda tıbbi tedavi uygulanmalıdır; atropin kullanımı silier kası gevşeterek ayrılan bölgenin apozisyonuna yardımcı olabilir. Genellikle 6-8 haftalık bir tedavi süreci önerilmektedir. Bu esnada adezyonu kolaylaştırmak için anti-inflamatuar tedavi azaltılmalıdır.

Küçük yarıklarda yarığın içine gonyolens ile yapılan argon lazer atışları ile oluşturulan bölgesel inflamatuar yanıtın yarığın kapanmasını sağladığı düşünülmektedir. Transskleral diod lazer ile uygulama ile de başarılı sonuçlar tanımlanmıştır. Transskleral kriyoterapi de benzer endikasyonlarla kullanılabilmektedir. Limbustan 2-3 mm geriye yarığın olduğu bölgeye uygulama yapılması önerilmektedir.

Orta büyüklükteki yarıklar için; silier cismin yerine sütürasyonu, yani  siklopeksi cerrahisi uygulanmalıdır. Bu amaçla yarık bölgesindeki fleb kaldırılıp altından limbustan 2 mm uzakta olacak şekilde derin bir skleral fleb kaldırılıp kaldırılan alandaki silier cisim 10/0 nylon sütür ile skleraya dikilmeli, kaldırılan her iki skleral fleb de sıkı bir şekilde sütüre edilmelidir. İşlem hipoton bir gözde yapılacağı için zorluk arz eder. Makulopati, optik sinir ödemi veya katarakt başlangıcı varsa bu yöntem uygulanmalıdır, sorunsuz vakalarda önceki tedavi seçenekleri uygulanarak 3 ay beklenebilir.

Bu tür tedavi yöntemleriyle başarı elde edilemeyen veya büyük yarıklarda vitrektomi ve tamponad verilmesi düşünülebilir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Close Bitnami banner
Bitnami